Sprzedaj Zadłużoną Firmę Spółkę Chronimy Podatkowo oraz 299 ksh

1,00 zł

kupię


Sprzedaj Połczyn-Zdrój, Zadłużoną Połczyn-Zdrój, Firmę Połczyn-Zdrój, Spółkę Połczyn-Zdrój, Chronimy Połczyn-Zdrój, Podatkowo Połczyn-Zdrój, oraz Połczyn-Zdrój

Kupimy spółkę, Jesteśmy zainteresowani nabyciem spółek, które borykają się trwale, lub przejściowo, z utratą płynności finansowej. Nabywamy spółki po przeanalizowaniu wstępnym dokumentacji finansowej w postaci sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowych objaśnień. Nasze działanie pozwoli :uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ,ochronę przed poniesieniem odpowiedzialności majątkowej, ochronę majątku prywatnego przed wierzycielami ,ochronę majątku przedsiębiorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Państwa , skutecznie pomagamy w 299 ksh tel.784-494-784 www.spolkekupie.com biuro@spolkekupie.com


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 518

nr ogłoszenia: 22627